Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Jeśli Twoje dziecko jest szczególnie uzdolnione w jakiejś dziedzinie, a poza tym ma bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, koniecznie postaraj się dla niego o stypendium. Nie wiesz, gdzie się udać, by uzyskać więcej informacji? W twoim lokalnym środowisku brak jest rzetelnej informacji na ten temat? Koniecznie przeczytaj do końca nasz miniporadnik. Masz tu wszystko, czego potrzebujesz, zwięźle i na temat.

Skąd można starać się o stypendium dla ucznia szczególnie uzdolnionego?

W ostatnich latach stypendia te były przyznawane w ramach funduszy unijnych. Zostało założone, że średnia wysokość comiesięcznego stypendium będzie wynosiła około 500zł.  To jednak, ile faktycznie wynosiło wsparcie zależało od regionu i liczby przyznanych stypendiów.

Termin naboru wniosków

Jest ustalany przez podmioty udzielające wsparcia.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc ubiegać się o stypendium?

Aby można było starać się o stypendium dla osób uzdolnionych trzeba spełnić łącznie wszystkie wymienione niżej warunki. Bardzo ważne jest to, że muszą być one spełnione wszystkie. Brak jakiegokolwiek skutkuje decyzją odmowną.

1. Uczeń musi chodzić do szkoły znajdującej się na terenie województwa, które przyznaje stypendium. Przykładowo, jeśli wnioskuje o stypendium do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, musi mieszkać na terenie województwa małopolskiego.

2. Średnia ze wszystkich ocen, jaką miał w roku poprzednim nie może być niższa niż 4,0.  Zatem jeśli składamy wniosek na rok 2013/2014, to bierzemy średnią z ocen z roku 2012/2013.

3. Dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać od 1 listopada 202 roku kwoty 1078zł netto miesięcznie.

4. Jest laureatem bądź finalistą konkursu na szczeblu wojewódzkim.

Jak będzie oceniany wniosek?

Za średnią ocen można otrzymać maksymalnie 25 punktów. Za dochody maksymalnie 10 punktów, przy czym pamiętać należy, że dochody nie mogą przekroczyć określonego progu 1078 zł. Z kolei za szczególne osiągnięcia otrzymać można maksymalnie 30 punktów. Ciekawym ustaleniem jest to, iż dzieci z terenów wiejskich otrzymują dodatkowe 5 punktów, jeśli mają stałe zameldowanie na wsi.

Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

Czy składać wniosek o stypendium za szczególne osiągnięcia? Odpowiedź może być i jest tylko jedna: tak. Jeśli Twoje dziecko ma szansę zdobyć stypendium, jest uzdolnione i dobrze się uczy, musisz zadbać o to, by miała jak najlepsze warunki do rozwoju swoich umiejętności.